תכנית ארסמוס פלוס - מידע לסגל

האיחוד האירופי מציע מלגות להוראה של אנשי/נשות סגל במסגרת תוכנית ארסמוס פלוס.

שימו לב

  1. נסיעה במסגרת ארסמוס פלוס מחייבת הוראה של 8 שעות שבועיות באוניברסיטה המארחת.
  2. במשך סמסטר איש סגל יכול לנסוע לעבודה בחו"ל פעם אחת בלבד: או נסיעה לכנס או נסיעה להוראה במסגרת ארסמוס פלוס.
  3. באחריות איש סגל שנוסע במסגרת תוכנית ארסמוס פלוס לרכוש ביטוח רפואי וביטוח צד גימל לכל תקופת השהיה במוסד המארח (כולל הנסיעה), לפי חוקי המדינה/המוסד המארח.
  4. יש לקבל אישור על תאריכי הנסיעה הן מאיש/ת הסגל המארח/ת והן מהמשרד הבינלאומי במוסד המארח (קבלת האישור תתבצע בשלב מאוחר יותר).

על מנת להגיש מועמדות יש לבצע את הדברים הבאים:

א.      להירשם כאן.

ב.      להגיש לכתובת זאת:

  • צילום דרכון
  • קורות חיים
  • מכתב הזמנה מאיש/אשת סגל במוסד המארח אשר כולל תכנית הוראה בהיקף של 8 שעות שבועיות לכל הפחות (יש לכלול את מועדי ונושאי ההרצאות).

אנשי סגל שייבחרו לנסוע יתבקשו להגיש מסמכים נוספים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive