ברוכים הבאים לאתר לשכת הרקטור

טקס מצטייני הרקטור בהוראה תשע"ח, 09.01.2019
לשכת הרקטור - טקס מצטייני הרקטור בהוראה תשע"ח, 09.01.2019
צילום: ישראל הדרי
טקס מצטייני הרקטור בהוראה תשע"ח, 09.01.2019
לשכת הרקטור - טקס מצטייני הרקטור בהוראה תשע"ח, 09.01.2019
צילום: ישראל הדרי
טקס תלמידים מצטייני הרקטור תשע"ח, 4.3.2019
לשכת הרקטור - טקס תלמידים מצטייני הרקטור תשע"ח, 4.3.2019
צילום: ישראל הדרי
טקס תלמידים מצטייני הרקטור תשע"ח, 4.3.2019
לשכת הרקטור - טקס תלמידים מצטייני הרקטור תשע"ח, 4.3.2019
צילום: ישראל הדרי
צילום: מיכל ראש - בן עמי
לשכת הרקטור - בניין הסנאט ואולם יגלום ע"ש רעיה ויוסף יגלום
צילום: מיכל ראש - בן עמי
אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801