מלגות לקליטת סגל צעיר

מלגות הצטיינות "אלון" ו"מעוף"
זוכי מלגת אלון

תשע"ז:

תשע"ו:

זוכי מלגת מעו"ף

תשע"ו:

זוכי מלגת עזריאלי

תשע"ז:

מלגות אלון

מלגות אלון ע"ש שר החינוך לשעבר ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה לשעבר יגאל אלון ז"ל, נועדה לאפשר לאוניברסיטאות בישראל לקלוט מדענים צעירים מצטיינים. המלגה היא תחרותית ומבוססת על הצטיינות אישית, ללא קביעת מכסה לכל אוניברסיטה.

 

האוניברסיטאות מתחייבות לקלוט את המלגאים בתום שלוש שנות מלגה הממומנות על-ידי ות"ת, ולכלול את מימון משרתם בתקציבן הרגיל, וכך מובטחת קליטת הזוכים במלגות במערכת האוניברסיטאית בישראל. גובה המלגה הוא כעלות המשרה בה נקלט המועמד באוניברסיטה ("מרצה", "מרצה בכיר" או "פרופסור חבר", כמינוי ראשון במשרה מלאה).

 

מלגות מעו"ף

מטרתה לעודד קליטתם של מרצים מצטיינים מהמגזר הערבי במערכת האוניברסיטאות בישראל. התכנית ממומנת ע"י ות"ת וקרן כהנוף (באופן שווה). המלגאים נבחרים על-ידי ועדה מטעם הות"ת והם מתמנים לדרגת "מרצה", "מרצה בכיר" או "פרופסור חבר", כמינוי ראשון בארץ. המלגות ניתנות לשלוש שנים רצופות ושיעור המלגה הוא כעלות המשרה בה נקלט המועמד באוניברסיטה.

 

המוסדות מתחייבים לכלול את מימון משרתם של הזוכים במלגות בתקציביהן הרגילים, בתום שלוש שנות המלגה.

 

מלגות עזריאלי

מטרתה לקדם את פיתוח מנהיגות המחקר בישראל, על בסיס מצוינת אקדמית ומחקרית. המלגה פתוחה בפני כל תחומי המחקר, והערכת המועמדים מבוססת על יכולתם לתרום לחדשנות בתחומם; היבטים של כישרון ומנהיגות אישית נשקלים גם הם. מדי שנה מוענק מספר מצומצם של מלגות לחוקרים צעירים, והמלגאים הזוכים מתבקשים, בין היתר, לחלוק את רוח קרן עזריאלי עם הקהילה, ובכלל זה להרצות לפחות פעם אחת בשנה ולהשתתף באירועים שיתקיימו בחסות התכנית (כדוגמת ימי עיון). 

 

יצירת קשר

לפרטים נוספים יש לפנות לגב' רננה האן, משרד הרקטור, בדוא"ל: renanaha@tauex.tau.ac.il

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive