פרטי קשר ושעות קבלה

הממונה האקדמית על המשרד: פרופ' דורית טנאי

 

------------------------------------------------------------

שיתופי פעולה אקדמיים - גב' שירה בטש-גלילי

בניין הסנאט, חדר 220 (קומה 2)

טל': 073-3804287

דוא"ל: acadaff@tauex.tau.ac.il

 

------------------------------------------------------------

חילופי סטודנטים יוצאים -  צילה בן יהודה

בניין הסנאט, חדר 220 (קומה 2)

טל':  073-3804359

דווא"ל: outexchange@tauex.tau.ac.il

שעות קבלה:

יום א':        8:30-13:00

יום ב':       10:00-14:00

יום ד':   8:30-13:00

יום ה':      9:00-13:00

 

-----------------------------------------------------------

חילופי סטודנטים נכנסים - לימור שמש תירוש וייס

בניין הסנאט, חדר 220 (קומה 2)

טל': 03-6405119

דוא"ל: exchangetau@tauex.tau.ac.il

שעות קבלה:

יום א':         8:00-12:30

יום ב':        8:00-10:00

יום ג':        11:00-14:30

יום ד':   8:00-12:30

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive