חילופי סטודנטים באוניברסיטת תל אביב

מידע על חילופי סטודנטים

אוניברסיטת תל אביב חתומה על הסכמים של שיתוף פעולה אקדמיים  עם כ-200 אוניברסיטאות בכ-40  מדינות בעולם. ההסכמים מאפשרים לסטודנטים מאוניברסיטת תל אביב ללמוד תקופה של סמסטר במוסד בחוץ לארץ.

קבלה לתוכנית לחילופי הסטודנטים מותנת בתהליך מיון פנימי המתקיים דרך המשרד לקשרי חוץ אקדמיים.

הסטודנטים פטורים מתשלום שכר לימוד באוניברסיטה המארחת, ומשלמים שכר לימוד מלא באוניברסיטת תל-אביב. עם שובם, הם  זכאים לזיכויי על קורסים הנלמדים, בכפוף לתנאים אשר יפורטו בהמשך.

 

התוכנית לחילופי סטודנטים מתקיימת במספר מסגרות:

 1. חילופי סטודנטים ללא מלגה.
 2. חילופי סטודנטים עם מלגה במסגרת תכנית ERASMUS+ של האיחוד האירופאי. קולות קוראים להגשת מועמדות מפורסמים מעת לעת.
 3. נסיעה למטרות מחקר הכוללת מלגה המיועדת לדוקטורנטים בשיתוף חוקר מארח.

 

רשאים להגיש מועמדות לחילופי סטודנטים:

 1. סטודנטים הרשומים כ"סטודנט מן המניין" בתוכנית לימודים מלאה.
 2. סטודנטים לתואר ראשון ושני, עם ממוצע ציונים של לפחות 82.
 3. סטודנטים לתואר ראשון אשר נסיעתם תחול לכל המוקדם בסמסטר השני של שנת הלימודים השנייה (הסמסטר רביעי ללימודים) ולכל המאוחר בסמסטר הראשון של שנת הלימודים האחרונה (הסמסטר החמשי בתוכנית תלת-שנתית או הסמסטר השביעי בתוכנית ארבע-שנתית). 
 4. סטודנטים לתואר שני או שלישי, החל מהסמסטר הראשון של שנת הלימודים השנייה.
 5. סטודנטים לתואר שלישי הנוסעים למטרות מחקר, ומצוידים בהזמנה מחוקר באוניברסיטה המארחת.

 

תהליך הרישום לחילופים יחל כשני סמסטרים לפני הנסיעה. כאשר מדובר בנסיעה עם מלגה, יש לעקוב אחרי פרסום הקולות הקוראים.

חשוב לציין כי ברוב האוניברסיטאות אין תמיכה כלכלית בסטודנטים אורחים. על הסטודנטים לוודא שהמשאבים הדרושים לנסיעה נמצאים ברשותם.

 

בדיקות מקדימות שיש לבצע לפני הפניה הראשונית למשרד לקשרי חוץ אקדמיים:

 1. יש לאתר אוניברסיטה מתאימה בה ניתנים קורסים באנגלית בתחומים הרלוונטיים לתחומי הלמוד של הסטודנט. ניתן למצוא את רשימת האוניברסיטאות ב מוסדות אקדמיים (הסכמים ללא מלגה) וב תוכנית ארסמוס (הסכמים עם מלגה). יש לשים לב שבמספר אוניברסיטאות הקורסים נלמדים בשפה המקומית.
 2. יש להכין רשימה של לפחות 5 קורסים אותם הסטודנט מבקש ללמוד בחו׳ל, תוך עיון מדוקדק בסילבוס של כל אחד מהקורסים הנבחרים.  מומלץ, כרשת בטחון, להוסיף 1-2 קורסים מעבר לכך. לפעמים מידע מפורט על קורסים אינו זמין בעת הבדיקה. במקרה זה, יש לבדוק סילבוסים של קורסים הנלמדים בסמסטר הנוכחי. במקרים בהם אין מידע בכלל, ניתן לפנות ישירות לחוג הרלוונטי לקבלת המידע.
 3. יש לבדוק מראש את  מידת ההתאמה של לוח השנה האקדמי של האוניברסיטה המארחת ללוח השנה באוניברסיטת תל-אביב, כך שלא תהיה חפיפה בלימודים בין הסמסטרים כאן ושם (כולל תקופת בחינות). את המידע אפשר למצוא באתר האינטרנט של כל אוניברסיטה.
 4. יש לקרוא באתר של האוניברסיטה המארחת את המידע לגבי הדרישות בנושא השפה האנגלית, ולהיערך בהתאם. לכל אוניברסיטה דרישות משלה וכלי מדידה משלה.  פטור מלימודי אנגלית שניתן באוניברסיטת תל אביב אינו תקף. לרוב נדרשים מבחנים המוכרים על ידי  מוסדות בין-לאומיים (TOEFL, IELTS   או CEFR). 

  עבור ציון CEFR ניתן להבחן ביחידה ללימודי שפה באוניברסיטת תל אביב בעלות של 150 ש"ח.

  יש לתאם מועד לבחינה עם אלנה שפקטור במייל  espector@tauex.tau.ac.il

 5. יש לבדוק מועדים סופיים (deadline) להגשת המועמדות לאוניברסיטה המארחת.
 6. יש לחשב באופן יסודי ומעמיק את עלויות הנסיעה   (כרטיס טיסה, דמי מחיה והוצאות בחו"ל, ביטוח בריאות וכו'). יש לבדוק התכנות  כלכלית ולהיערך בהתאם.    סטודנטים שנוסעים לחילופים משלמים שכר לימוד באוניברסיטת תל אביב, אך אינם משלמים לאוניברסיטה המארחת.  מימון השהות בחוץ לארץ הוא בתחום אחריותו של הסטודנט בלבד.

סטודנטים שמקבלים מלגה  יכולים להפחית את סכום המלגה מן ההוצאות המחושבות.

 

נושאים חשובים לתשומת לב המועמדים:

 1. ההרשמה היא לסמסטר אחד בלבד.
 2. חובה על כל סטודנטים שיוצאים במסגרת חילופי הסטודנטים להצטייד בביטוח רפואי מלא לכל תקופת השהות בחוץ לארץ. אין לאוניברסיטת תל אביב מחויבות כלשהי –  כספית, ביטוחית, רפואית או אחרת – כלפי הסטודנטים היוצאים לחילופים.
 3. אין לפנות באופן עצמאי לאוניברסיטה המארחת. תהליך קדם ההרשמה מתקיים אך ורק מול המשרד לקשרי חוץ אקדמיים באוניברסיטת תל אביב.
 4. המידע באתר אוניברסיטת תל-אביב נמצא לנוחות הסטודנטים, אך נתון לשינויים.
 5. הנחיות האיחוד האירופאי לגבי סטודנטים הנוסעים לתוכנית ERASMUS   הן כדלקמן:

Students are required to take at least 30 ECTS credits (equivalent to 15 TAU credits) in order to be eligible for the Erasmus Plus Scholarship. TAU does not have to recognize all credits for the degree completed at TAU, but students who receive recognition for a higher amount of credits will receive priority. Master's/PhD students who conduct research do not have to take any courses (pending receiving an invitation from a supervisor at AU and the supervisor at TAU).

 

המשך התהליך להגשת המועמדות לחילופי סטודנטים:

עם השלמת הבדיקות המקדימות, הסטודנטים  מוזמנים להגיש בקשה במשרד לקשרי חוץ אקדמיים בכתובת outexchange@tauex.tau.ac.il. לשם כך, יש לשלוח למשרד מייל ובו מפורט:

 • שם ושם משפחה באנגלית
 • החוג בו אתם לומדים באוניברסיטת תל אביב
 • באיזה שלב בתואר הנכם
 • שם המוסד (באנגלית) בו תרצו ללמוד
 • ממוצע הציונים (לא נדרש מסטודנטים לתואר שלישי)

בכותרת המייל יש לכתוב "בקשה לבדיקה ראשונית לחילופי סטודנטים עבור <שם הסטודנט>"

בהמשך למייל, המשרד לקשרי חוץ אקדמיים בודק את התכנות הנסיעה. המשך הטיפול בבקשה יתקיים אחרי בדיקה זו.

הסטודנטים מתחילים את התהליך להגשת המועמדות לאחר קבלת האישור מהמשרד לקשרי חוץ אקדמיים. לצורך זה יש להמציא את הטפסים הבאים:

 1. טופס word הגשת מועמדות לחילופי סטודנטים. וטופס אינטרנטי 
 2. אישור רישום לאוניברסיטה (Certification of studies) הנמצא באתר האישי של הסטודנטים
 3. תמונת פספורט תעודת סטודנט סרוקה עם סורק איכותי (לא מצולמת עם הטלפון הנייד)
 4. קורות חיים באנגלית
 5. גיליון ציונים מודפס (כולל ממוצע ציונים). בהמשך יידרש גיליון ציונים באנגלית, לכן ניתן (אך לא חובה) להתכונן בשלב זה
 6. פירוט המניעים ללימודים בחו"ל Letter of intensions (באנגלית, כחצי עמוד עד עמוד)
 7. טופס אישור החוגים לחילופים. יש להמציא אישור חתום ע"י איש סגל מנהלי וע"י יועץ אקדמי בחוג, או חוגים בהם הסטודנטים לומדים. יש לכלול את רשימת הקורסים, כולל סילבוסים כפי שהם מתפרסמים באתר האוניברסיטה המארחת. לפעמים מידע מפורט על הקורסים אינו זמין בעת הבדיקה. במקרה זה, יש לבדוק סילבוסים של קורסים הנלמדים בסמסטר הנוכחי
 8. טופס התחייבות הסטודנט בחילופין. יש לקרוא את הטופס בעיון
 9. מכתב המלצה מאיש סגל או גורם מוסמך אחר בחוג הלימוד של הסטודנטים. ההמלצה יכולה לסייע במקרים מסוימים (לא חובה בתואר ראשון)

 

יש לשלוח את ריכוז הטפסים למייל. טפסים הכוללים חתימה יש לסרוק בסורק איכותי (לא ע"י צילום בטלפון הנייד). בכותרת המייל יש לכתוב:

 "בקשה למועמדות לחילופי סטודנטים עבור <שם הסטודנט>"

יש להוסיף את שמכם המלא באנגלית בשם כל הקבצים המצורפים.
 1. בהמשך, יש להביא את המסמכים המודפסים לפגישה עם האחראית לסטודנטים יוצאים במשרד לקשרי חוץ אקדמיים, בשעות הקבלה של המשרד. ניתן לתאם מועד לפגישה.
 2. השלב האחרון בתהליך הוא ראיון אישי עם פרופ' דורית טנאי, ראש המשרד לקשרי חוץ אקדמיים, ובעקבותיו הודעה לגבי המשך או סיום התהליך.
 3. שמות הסטודנטים אשר עברו את המיון מועברים לאוניברסיטאות המארחות. שלב זה נקרא Nomination.
 4. הסטודנטים ממתינים לקבלת מייל ישיר מן האוניברסיטה המארחת, וממשיכים את התהליך ישירות מולם. ברוב המקרים המייל יגיע 3-4 חודשים לפני מועד הנסיעה. סטודנטים הנוסעים בסמסטר ב', בדרך כלל מקבלים מייל ראשוני במשך סמסטר א' (כל אוניברסיטה במועד אחר). שלב זה נקרא Application.
 5. עם סיום תהליך ה-Application, האוניברסיטה המארחת שולחת מכתב קבלה רשמי.
 6. הסטודנטים מתבקשים להחתים את המשרד לחילופי סטודנטים באוניברסיטה המארחת על טופס אישור תחילת לימודים עד שבועיים מתחילת הלימודים. את הטופס החתום (והסרוק) יש לשלוח למייל.
 7. הסטודנטים מתבקשים להחתים את המשרד לחילופי סטודנטים באוניברסיטה המארחת על טופס אישור סיום לימודים. עם סיום הלימודים. את הטופס החתום (והסרוק) יש לשלוח למייל.
 8. הסטודנטים נדרשים להשלים את כל החובות בקורסים הנלמדים באוניברסיטה המארחת (כולל מבחן סופי).
 9. גיליון הציונים מן האוניברסיטה המארחת יישלח ישירות לסטודנט או למשרד לקשרי חוץ אקדמיים. יש להיעזר בסבלנות, מכיוון שהתהליך לוקח זמן. זיכוי על הקורסים הנלמדים בחוץ לארץ נעשה ע"י היועץ האקדמי או ראש החוג או החוגים בהם לומדים הסטודנטים.

 

נושאים חשובים לתשומת לב המועמדים:

 1. אין להזמין כרטיס טיסה או לבצע צעדים מחייבים כלשהם, טרם קבלת מכתב קבלה רשמי מן האוניברסיטה המארחת.
 2. אנא זכרו שאתם נשלחים לחילופי הסטודנטים כנציגים של אוניברסיטת ת"א. הקשרים בין האוניברסיטאות נרקמו בעמל רב ובדרגים הבכירים ביותר של שתי האוניברסיטאות. אנחנו מצפים להתנהגות הולמת מול כל הגורמים באוניברסיטאות המארחות.

 

אנחנו בטוחים שחווית הלימודים בחו"ל תהיה מעשירה ומהנה, ומאחלים לכם הצלחה רבה!

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive