מידע לסטודנטים יוצאים בחילופי סטודנטים

חילופי סטודנטים - מה זה?

לאוניברסיטת תל אביב הסכמי חילופי סטודנטים עם כ-200 מוסדות אקדמיים ב-40 מדינות ברחבי העולם.

קשרים אלה מאפשרים לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ללמוד סמסטר או שניים באוניברסיטה בחו"ל בעודם רשומים לאוניברסיטת תל אביב.

תכנית חילופי הסטודנטים מיועדת למי שרשומים כסטודנטים מן המניין לתואר ראשון, שני ושלישי באוניברסיטת תל אביב.

 

מהם התנאים הבסיסיים ליציאה לחילופים?

על מנת לצאת לחילופים, תחילה בדקו שהנכם:

  • סטודנטים מן המניין רשומים באוניברסיטת תל אביב.
  • בעלי ממוצע 82 ומעלה בכל חוג.
  • לידיעתכם: החילופים אפשריים בטווח הזמנים שלהלן:

תואר ראשון: החל מהסמסטר השני בשנת הלימודים השנייה ועד הסמסטר הראשון של שנת הלימודים האחרונה.

תואר שני: החל מהסמסטר הראשון בשנת הלימודים השנייה ועד הסמסטר הראשון של שנת הלימודים האחרונה.

תואר שלישי: תלמידי תואר שלישי יכולים לנסוע לחילופים לצורך עריכת מחקר מבלי לקחת קורסים. דרוש מכתב הזמנה מחבר סגל במוסד המארח אשר ישמש כמנחה של התלמיד במהלך השהות במוסד המארח. בנוסף, דרוש אישור מהמנחה ומהועדה היחידתית לתלמידי מחקר.

 

מהי העלות?

הסכמי חילופים מאפשרים לסטודנטים מאוניברסיטת תל אביב ללמוד באוניברסיטה שותפה בחו"ל, כאשר שכר הלימוד משולם רק לאוניברסיטת תל אביב ולא לאוניברסיטה המארחת.

ככלל, מעבר לכך, העלויות הנלוות הן באחריות התלמיד, כך שסטודנט היוצא לחילופים צריך לוודא שברשותו המשאבים הנחוצים. אוניברסיטאות שונות עשויות לדרוש תשלומים נוספים על חומרי לימוד, חברות באגודת הסטודנטים וכיוצא בזה.

סטודנטים אשר ייסעו במסגרת תכנית ארסמוס+ יקבלו מלגה חודשית למימון השהיה והשתתפות בעלות כרטיס הטיסה.

 

ביטוח רפואי

חובה על סטודנט שיוצא במסגרת חילופי סטודנטים לרכוש ביטוח רפואי לכל תקופת השהות בחו"ל כולל הנסיעות! אין לאוניברסיטת תל אביב מחויבות כלשהי – כספית, ביטוחית, רפואית או אחרת – כלפי הסטודנטים הלומדים בחו"ל.

 

ויזה/ אשרת שהייה

באחריות הסטודנטים שיוצאים לחילופים להסדיר את כל הנושאים אשר נוגעים לויזה/ אשרת שהיה במדינה המארחת טרם הנסיעה.

יש לברר מראש מול המוסד המארח ו/או מול השגרירות/ הקונסוליה בישראל מהי המדיניות לגבי הענקת אשרת סטודנט ואלו מסמכים נדרשים.

אין לנסוע לחילופים מבלי להסדיר נושא זה.

 

רישום לקורסים

אין להירשם במקביל לסמסטר בחו"ל במסגרת תכנית החילופים ולסמסטר באוניברסיטת תל אביב. סטודנט שנרשם לקורסים באוניברסיטת תל אביב טרם קבלתו לחילופים מחויב לבטל אותם.

 

שכר לימוד והכרה בקורסים

הסטודנט מחויב בתשלום הראשון (טרום סמסטר), לאוניברסיטת תל אביב וההתחשבנות עם הסטודנט לאחר שובו מהחילופים היא בכפוף לתקנות שכר לימוד באוניברסיטת תל אביב, עבור הסמסטר/שנת הלימודים במהלכה יעדר. עם שובו, יחויב הסטודנט לפי היקף הפטורים שלו. הקורסים שנלמדו בחו"ל מזכים את הסטודנט במכסת השעות לתואר בלבד.

 

על הסטודנט לבדוק טרם היציאה לחילופים שהקורסים שהוא עתיד ללמוד בחו"ל יוכרו על-ידי החוג שלו באוניברסיטת תל אביב ושהוא עתיד לקבל פטור (חלקי או מלא) בגינם. לצורך זה יש לפנות מראש לוועדת ההוראה היחידתית/היועץ האקדמי ביחידה בצירוף סילבוס של הקורסים ולקבל את אישורם. האחריות לכך היא על הסטודנט.

לתשומת לבכם, בקורסים שילמדו במוסד המארח חובה לקבל ציון מספרי לצורך הכרה באוניברסיטת תל אביב. לא יוכרו קורסים בציון עובר/ נכשל.

 

במידה והסטודנט מתקבל על ידי האוניברסיטה בחו"ל ומקבל אישור מהפקולטה שלו באוניברסיטת תל אביב שהינו רשאי לנסוע ולקבל הכרה על הקורסים שלמד בחו"ל ואשר אושרו מראש, ההכרה תיעשה בתום הסמסטר בחו"ל לאחר הגשת גיליון ציונים. 

 

יש לשים לב כיצד חושבו השעות שנלמדו בקורס ולאיזו שיטת נקודות קרדיט הן תורגמו. בהתאם להנחיות הפקולטה של הסטודנט, יקבעו מדדים להתאמת נקודות זכות אלה לשיטה הנהוגה באוניברסיטת תל אביב.

 

חשוב להדגיש כי במקרים רבים, הקורסים הניתנים בחו"ל אינם מהווים תחליף לסמסטר מלא באוניברסיטת תל אביב. עקב כך חל לעתים עיכוב של סמסטר (ולפעמים אף יותר) בסיום החובות לתואר. עיכוב זה עלול לגרור חיובי שכ"ל נוספים ("דמי גרירה"). על הנוסעים להיות מודעים לאפשרות זו.

 

באחריות הסטודנט היוצא לעדכן הן את הפקולטה שלו והן את מדור שכר לימוד באשר ליציאתו לחילופים ולמשך התכנית. עם חזרתו ארצה, יפנה לחוג בבקשה לדיווח פטורים בגין הקורסים שנלמדו בחו"ל. לאחר שימציא את האישור על הציון מחו"ל ובכפוף לאישור, כאמור, של ועדת ההוראה היחידתית להכרה בקורס, יערך הדיווח במחשב כפטור ללא ציון או כל סטטוס אחר שיאושר על-ידי החוג.

 

קבלתם של הסטודנטים או אי קבלתם על-ידי האוניברסיטה המארחת, אחרי שסיימו את הליכי הרישום באוניברסיטת תל אביב, תלויים בשיקולי האוניברסיטה המארחת בלבד.

 

שימו לב: כאשר סטודנט יוצא לסמסטר אחד, ובמהלכו מבקש להשאר סמסטר נוסף, עליו לקבל אישור האוניברסיטה המארחת ואישור המשרד לקשרי חוץ אקדמיים. סמסטר נוסף לא יוכר אלא אם אושר מראש.

 

 

כיצד מגישים בקשה לחילופים?

חילופים ללא מלגה

חילופים במסגרת תכנית ארסמוס+ לניידות סטודנטים (עם מלגה)

לצפייה בתרשים זרימה שמתאר את תהליך היציאה לחילופים והשלבים השונים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801