המשרד לקשרי חוץ אקדמיים

אוניברסיטת תל אביב חתומה על הסכמים לשיתופי פעולה אקדמיים עם מאות מוסדות מעשרות מדינות ברחבי העולם. המשרד לקשרי חוץ אקדמיים אמון על הסכמים אלו, ביניהם מזכרי הבנות, חילופי סטודנטים וסגל, תכנית ארסמוס+, דוקטורט כפול ועוד.

 

בנוסף, המשרד מנהל את התכנית לחילופי סטודנטים וסגל ומסייע לסטודנטים וסגל מאוניברסיטת תל אביב המעוניינים לנסוע במסגרת זו, ולסטודנטים וסגל מאוניברסיטאות בחוץ לארץ, המבקרים במסגרת החילופים באוניברסיטת תל אביב.

המשרד מטפל גם בקליטת סטודנטים לתארים מתקדמים אשר מגיעים לערוך מחקר במעבדות באוניברסיטת תל אביב לתקופה של עד שנה ללא קיומו של הסכם חילופי סטודנטים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive