סטודנטים בינלאומיים המגיעים לאוניברסיטת תל אביב לצורך עריכת מחקר

המשרד לקשרי חוץ אקדמיים מטפל בקליטת סטודנטים לתארים מתקדמים המגיעים לאוניברסיטת תל אביב לצורך עריכת מחקר לתקופה של עד שנה (ללא לקיחת קורסים) ממוסדות עמם אין לאוניברסיטת תל אביב הסכם לחילופי סטודנטים. מידע מפורט מופיע כאן.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive