מוסדות אליהם ניתן לנסוע במסגרת תכנית ארסמוס פלוס בשנת 2017-18

Institute Name

Call for applications

Aarhus University (AU)

Aarhus, Denmark

Additional information about AU (factsheet)

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (UAIC)

Iasi, Romania

Why study at Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (UAIC)?

Testimonial written by an Israeli student who studied at UAIC

Bielefeld University (in the city of Bielefeld) Open for spring semester of 2017-18

Complutense University of Madrid (UCM)

Madrid, Spain

 

Danish School of Media and Journalism  

Fox International Fellowship Program

Yale University, USA

Yale Fox International Fellowship 2017

Admissions Application

Fox Fellowship Postcard

Fox Feloowship Brochure

Free University of Berlin (FUB)

Berlin, Germany

Open for spring semester of 2017-18

Additional information about FUB (factsheet)

Friedrich-Alexander-University Erlangen Nurnberg (FAU)

Erlangen, Germany

Open for spring semester of 2017-18

Additional information about FAU (factsheet)

FAU - General information

Granada University, (UGR) 

Granada, Spain

 

Jagiellonian University in Krakow (JU)

Krakow, Poland

Additional information about JU

List of English taught Courses in JU

Konstanz University

Konstanz, Germany

Department Coordinators at Konstanz U

Testimonial by an Israeli student who studied two semesters at Konstanz University

Ludwig-Maximilians-Universität (LMU Munich) Open for spring semester of 2017-18
Middlesex University London (MDX)  

Padova (UNIPD)

Italy

 
open for spring semester of 2017-18

Pavia University (UNIPV)

Pavia, Italy

 

Pompeu Fabre University (UPF)

Barcelona, Spain

Open for fall semester 2018-2019

סטודנטים/ות יקרים/ות,

האיחוד האירופי מציע מלגות לסטודנטים במסגרת תוכנית ארסמוס פלוס ללימודים ב Pompeu Fabre בברצלונה.

מוצעת מלגה חודשית על סך 800 יורו לתקופה של עד  5 חודשים ותשלום על סך 530 יורו למימון הטיסה.

סטודנטים לתאר ראשון ושלישי מהפקולטה למדעי החברה, הפקולטה למדעי החיים, הפקולטה למדעי הרוח, מוזמנים להגיש מועמדות לסמסטר סתיו 2018.

מצורף קול קורא הכולל מידע מפורט.

בנוסף, הנכם/ן מוזמנים/ות לבקר באתר לקשרי חוץ אקדמיים  לקבלת מידע מפורט אודות תהליך החילופין והדרישות מסטודנטים.

על מנת להגיש מועמדות יש לבצע את הדברים הבאים:

א.      להירשם כאן

ב.       להגיש את המסמכים הדרושים על ידי אוניברסיטת ת"א בלבד כמפורט בקול הקורא תחת Documents required by the sending institution (Tel Aviv university)

ג.        יש להירשם בלינק (ראו סעיף א') ולהגיש את המסמכים (כמצוין בסעיף ב') בעותק מודפס ו/או סרוק למשרד לקשרי חוץ אקדמיים (בניין הסנאט, קומה 2, חדר 220) לא יאוחר מתאריך 9 בפברואר 2018.

מועמדים/ות מתאימים/ות יזומנו לראיונות בתאריך שיקבע מאוחר יותר.

ניתן לפנות לכתובת זו או אל צילה בטלפון: 073 380 4359  בכל שאלה. 

 

Radboud University (RU)

Nederlands

Additional information about RU (factsheet)

Technische Universität München (TUM)

Germany

Open for spring semester of 2017-18

University of Helsinki (UH)

Helsinki, Finland

Additional information about Helsinki U (factsheet)

Valencia University (UV)

Valencia, Spain

Additional information about UV (factsheet)

List of Degrees - UV

Studing and living in Valencia

 

open for spring semester of 2017-18
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive